- Nastavno – naučno vijeće – Na osnovu člana 201. Pravila

- Nastavno – naučno vijeće – Na osnovu člana 201. Pravila