3. hrvatski kirurški kongres, Pula 2002.

3. hrvatski kirurški kongres, Pula 2002.