2012-2013 1ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ Σ.Ε.ΓΕΩΡΓΑΚΗ

2012-2013 1ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ Σ.Ε.ΓΕΩΡΓΑΚΗ