80 godina Klinike za pedijatriju Kliničkog bolničkog centra

80 godina Klinike za pedijatriju Kliničkog bolničkog centra