A i B) Kandidatima za člana ispitnog povjerenstva u ispitima za

A i B) Kandidatima za člana ispitnog povjerenstva u ispitima za