"Οταν ο κρατούμενοε δεν επικοινωνεί, πεθαίνει σαν ψάρι έξω από το