1η Τροποποίηση Ανοικτών Προσκλήσεων, NoGR02.01, NoGR02.02

1η Τροποποίηση Ανοικτών Προσκλήσεων, NoGR02.01, NoGR02.02