18.30 h Kateheza SAVJEST – koju ima vlč. župnik

18.30 h Kateheza SAVJEST – koju ima vlč. župnik