1. Grafički simbol pravougaonik u SSA se koristi za

1. Grafički simbol pravougaonik u SSA se koristi za