(naziv i sjedište trgovca) telefon: OIB:

(naziv i sjedište trgovca) telefon: OIB: