35 Εικαστικοί εκθέτουν έργα τους με θέμα την Παγκόσμια

35 Εικαστικοί εκθέτουν έργα τους με θέμα την Παγκόσμια