"Ενοριακό περιοδικό ``ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ``- Δεκεμβριος 2014