"Διασπορά ψευδών ειδήσεων" - Μεταφορά μαθητών: Ένα σκάνδαλο