13.4.2013. održano je 3. kolo Hrvatske lige robotičara u Karlovcu

13.4.2013. održano je 3. kolo Hrvatske lige robotičara u Karlovcu