"Μόδα, Κατανάλωση, Αλλοτρίωση". Université de Montpellier, 9/2012