4pw10622-1 e fhybp + fhycp + fdyp + fbq + fcq + fdqb7+b8

4pw10622-1 e fhybp + fhycp + fdyp + fbq + fcq + fdqb7+b8