2ο Φεστιβάλ Χαρακτικής Αθηνών. Πλάνο Β

2ο Φεστιβάλ Χαρακτικής Αθηνών. Πλάνο Β