1 > Το λαθος το αναγνωριζω ως λαθος εκ των υστερων. Θα πει: το

1 > Το λαθος το αναγνωριζω ως λαθος εκ των υστερων. Θα πει: το