31.07.2012. Financijska izvješća za 1H2012, Dioki dd

31.07.2012. Financijska izvješća za 1H2012, Dioki dd