1 Γήρας (και θρησκευτικότητα) Η γήρανση αποτελεί αναπόφευκτο

1 Γήρας (και θρησκευτικότητα) Η γήρανση αποτελεί αναπόφευκτο