- Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πειραιώς

- Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πειραιώς