"Το παιδί ως θύμα και ως μάρτυρας κακοποίησης: Προβληματισμοί