1 Prilog 1. Izjava o osnivanju novog društva

1 Prilog 1. Izjava o osnivanju novog društva