"Κε Πρωθυπουργέ, μην ξεχνάτε τον Αιγυπτιώτη Ελληνισμό..."