49 - Πανελλήνιο Σωματείο Εργαζομένων στα Ελληνικά Πετρέλαια

49 - Πανελλήνιο Σωματείο Εργαζομένων στα Ελληνικά Πετρέλαια