30. srpnja 2014. Apel Svetoga Oca za mir na Bliskom istoku, u Iraku

30. srpnja 2014. Apel Svetoga Oca za mir na Bliskom istoku, u Iraku