1.2. Δυναμική σε μια διάσταση. Ομάδα Β΄.

1.2. Δυναμική σε μια διάσταση. Ομάδα Β΄.