47ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ, ΚΙΛΚΙΣ, 2010

47ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ, ΚΙΛΚΙΣ, 2010