1.3. Δυναμική στο επίπεδο. Ομάδα Β΄

1.3. Δυναμική στο επίπεδο. Ομάδα Β΄