( Σταθμός Λάρνακας - Καλό Χωριό - Αγία Άννα

( Σταθμός Λάρνακας - Καλό Χωριό - Αγία Άννα