2. Ανάκλαση - διάθλαση [Λειτουργία συμβατότητας]

2. Ανάκλαση - διάθλαση [Λειτουργία συμβατότητας]