1. Τι είναι αλγόριθμος; Καταγράψτε ή συζητήστε με

1. Τι είναι αλγόριθμος; Καταγράψτε ή συζητήστε με