4.701.000 ευρώ για την ανάπλαση

4.701.000 ευρώ για την ανάπλαση