170 Χρόνια αθηναϊκών καφενείων: Τα στέκια των λογοτεχνών

170 Χρόνια αθηναϊκών καφενείων: Τα στέκια των λογοτεχνών