Bosch: naglasak na napredak.

Bosch: naglasak na napredak.