13 Μονοτονία – Ακρότατα συνάρτησης

13 Μονοτονία – Ακρότατα συνάρτησης