2. интерната пресметка и нејзините инструменти во праксата на

2. интерната пресметка и нејзините инструменти во праксата на