2010, αφιερωμένο στους Αγ. Δέκα Μάρτυρες τους εν Γορτύνη

2010, αφιερωμένο στους Αγ. Δέκα Μάρτυρες τους εν Γορτύνη