"Κι αρχή καλός μας χρόνος..." στις διπλωματικές μας αρχές