2. ΕΛ/ΛΑΚ στο Δημόσιο Τομέα - Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό

2. ΕΛ/ΛΑΚ στο Δημόσιο Τομέα - Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό