(prezime ime oca ime) (jedinstveni matični broj)

(prezime ime oca ime) (jedinstveni matični broj)