"Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία για τρίτη επιτυχημένη συνεχή