Alatnica Barović u Obrenovcu, fabrika za proizvodnju više tipova

Alatnica Barović u Obrenovcu, fabrika za proizvodnju više tipova