"Εξάσκηση Δυνατοτήτων Προσοχής, ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα