14.1. ZADATAK Zadan je pilot kružnog poprečnog presjeka

14.1. ZADATAK Zadan je pilot kružnog poprečnog presjeka