"SPIN VALIS", d.d., P O Ž E G A UPRAVA DRUŠTVA Broj: ______ U