Aritmetički i geometrijski niz

Aritmetički i geometrijski niz