* Κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων θα εκτίθενται posters εργασιών

* Κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων θα εκτίθενται posters εργασιών