"ΕΚΑΒΗ" (7ης μεραρχίας 3) - Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας