1. Αφού εγκαταστήσουμε το DOSBox, δημιουργούμε έναν κατάλογο

1. Αφού εγκαταστήσουμε το DOSBox, δημιουργούμε έναν κατάλογο